Hotline: 0364680123 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Famtrip "Đắk Nông Điểm Đến"

Một số hình ảnh đặc sắc trong chuỗi sự kiện Famtrip "Đắk Nông Điểm Đến". Sự kiện tổ chức nhằm mục tiêu quảng bá, phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Hồ Tà Đùng

Thăm quan Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên

Thăm quan Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên

Thăm quan Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên

 

Thăm quan xưởng Socola 

Thăm quan xưởng Socola

Thăm quan Bảo tàng âm thanh

Thăm quan Bảo tàng âm thanh

Thăm quan Bảo tàng âm thanh